kiinteistöstrategia

Laadimme vaihtoehtoiset mallit kiinteistön kehittämiseksi, joista asiakas voi valita tarpeisiinsa sopivan. Työssä kiinteistöstä tehdään kuntoarvio, joka toimii työn perustana. Mallit sisältävät ehdotukset tarvittavista tutkimuksista, korjaustarve-ehdotukset sekä investointilaskelmat. Työn tulos on raportti.

Hyöty asiakkaalle:
Kiinteistölle saadaan tehtyä kiinteistöstrategia. Tällöin korjaus- ja ylläpitokustannukset ovat ennakoitavissa ja hallittavissa