projektinjohto

Projektinjohto – hoidamme kiinteistön korjaushankkeen läpiviennin laadukkaasti ja asiakkaan edun mukaisesti. Hankkeen projektipäällikkönä kilpailutamme tekijät, valvomme aikatauluja, hankkeen etenemistä sekä laatua ja osallistumme suunnittelu-, projekti- ja työmaakokouksiin. Osallistumme myös asiakkaan järjestämiin kokouksiin tarvittaessa, esimerkiksi remonttien infotilaisuuksiin ja yhtiökokouksiin. Projektipäällikkönä voimme koordinoida korjaushanketta tarveselvityksestä alkaen aina takuuajan loppuun asti. Voimme toimia projektipäällikkönä myös yksittäisissä korjaushankkeen vaiheissa asiakkaan tarpeen mukaan.

Isännöitsijä voi keskittyä ydinosaamiseensa eli hallinnolliseen isännöintiin ja jättää projektinvedon ammattilaiselle, joka tuntee korjaushankkeen kulun ja osaa kilpailuttaa hankkeeseen tarvittavat toimijat kustannustehokkaasti

KORJAUSHANKKEEN KULKU:

Tarveselvitys (jotain tarttis tehrä)  > Hankepäätös

Hankesuunnittelu

 • Selvitetään korjaushankkeen eri vaihtoehdot
 • Saadaan alustavat kustannusarviot vaihtoehdoille

Toteutussuunnittelu

 • Tehdään varsinaiset suunnitelmat
 • Laaditaan urakka-asiakirjat
 • Kilpailutetaan urakka

Toteutusvaihe

 • Urakan valvonta

Vastaanotto > takuuaika alkaa > takuutarkastukset

 • Vika- ja puutelistat, koordinointi
 • Urakoitsijan takuukorjausten koordinointi

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT KORJAUSHANKKEESSA:

Tarveselvitys

 • Antaa oman alustavan arvion korjauksen laajuudesta ja toteutusmahdollisuuksista

Hankesuunnittelu

 • Kilpailuttaa hankesuunnitelman teon, tekee tarjousvertailun ja antaa ehdotuksen tekijästä.
 • Valvoo hankesuunnitelman aikataulua, etenemistä ja laatua.
 • Osallistuu projektikokouksiin.

Toteutussuunnittelu

 • Kilpailuttaa suunnittelijat, tekee tarjousvertailun ja antaa ehdotuksen tekijästä.
 • Valvoo toteutussuunnittelun aikataulua, etenemistä ja laatua.
 • Osallistuu suunnittelu- ja projektikokouksiin.

Toteutusvaihe

 • Kilpailuttaa urakan urakka-asiakirjojen perusteella, järjestää tarvittavat urakkaneuvottelut, tekee tarjousvertailun ja antaa ehdotuksen urakoitsijasta.
 • Kilpailuttaa urakan valvonnan, tekee tarjousvertailun ja antaa ehdotuksen valvojasta
 • Valvoo urakan aikataulua, etenemistä ja laatua
 • Osallistuu työmaakokouksiin

Vastaanotto

 • Urakan hyväksyminen (Työn laadun hyväksyminen yhdessä asiakkaan kanssa sekä remontin asiakirjojen läpikäynti ja hyväksyntä)

Takuuaika

 • Vika- ja puutelistojen koordinointi (osakkaille jaettavat, taloyhtiön tilat)
 • Osallistuminen katselmuksiin
 • Neuvottelut urakoitsijan kanssa
 • Reklamoinnit tarvittaessa

VIIMEISIMMÄT REFERENSSIT:

Projektipäällikkö
 • Omakotitalon mikrobivaurioituneen alapohjan kokonaisvaltainen projektinjohto Järvenpää 2017 ( Suunnitelmien teettäminen, urakan kilpailutus ja valvonta).
 • Kiinteistöjen vauriokorjausten projektinjohto, Helsinki.2017.
 • Mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausprojektin kokonaisvaltainen projektinjohto (suunnitelmien teettäminen, rakennusluvan haku, urakan kilpailutus ja valvonta) 2019.