tekninen isännöinti

Tekninen isännöinti on taloyhtiön tukena kiinteistön tekniikkaan liittyvissä asioissa.

Hyöty asiakkaalle:
Isännöitsijä voi keskittyä ydinosaamiseensa eli hallinnolliseen isännöintiin ja jättää projektinvedon ammattilaiselle, joka tuntee korjaushankkeen kulun ja osaa kilpailuttaa hankkeeseen tarvittavat toimijat kustannustehokkaasti

Teknisen isännöinnin palvelut:

 • Muutostyöilmoitusten käsittely, lausunnon antaminen, luvan myöntäminen muutostyölle
 • Huoneisto- ja märkätilaremonttien valvonta
 • Kiinteistön huoneistojen ja muiden tilojen lämpötilamittaukset
 • Kosteusmittaukset pintakosteusmittarilla
 • Vahinkotapausten hoito
 • Korjaustarpeen arviointi
 • Ilmamäärien mittaukset
 • Lämpövuotojen etsintä

Tehtyjen toimeksiantojen tuloksena on raportti.


VIIMEISIMMÄT REFERENSSIT:

 • Kiinteistöjen vesivahinkojen ja vaurioiden kartoitus, Järvenpää 2019
 • Erilaiset kiinteistöihin ja huoneistoihin liittyvät mittaukset, mm. pintakosteusmittaukset, Järvenpää 2018 ja 2019
 • Kiinteistön vesivahinkojen ja korjaustarpeiden selvitys, palvelutalo Helsinki 2019