taloyhtio

Taloyhtiölle voidaan myös laatia kiinteistöstrategia, joka pohjautuu kiinteistölle tehtyyn kunnossapito – ja korjaustarveselvitykseen. Kiinteistöstrategia voi tarvittaessa sisältää myös suunnitelman talouden kehittämisestä. Strategia laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Työn tulos on raportti.

Hyöty asiakkaalle:
Kiinteistölle saadaan tehtyä kiinteistöstrategia. Tällöin korjaus- ja ylläpitokustannukset ovat ennakoitavissa ja hallittavissa